Филология

[1-20]  [21-22]  [след] [показать все]

Особенности украинских переводчиков
Курсовая работа, 36 страницы, язык - русский, 2008 год.
Еволюційні особливості розвитку словникового складу американського варіанту англійської мови
Курсовая работа, 25 страниц, язык - украинский, 2010 год.
Семантика употребления глагола "идти"
Курсовая работа, 47 страниц, язык - русский, 2008 год.
Інтертекст. Функції інтертексту
Курсовая работа, 28 страниц, язык - украинский, 2008 год.
Художні функції прикметників
Курсовая работа, 26 страниц, язык - украинский, 2009 год.
Комунікативно-прагматичні особливості вигуків сучасної англійської мови та особливості їх перекладу на українську мову
Курсовая работа, 33 страницы, язык - украинский, 2008 год.
Классификация и особенности употребления эргативных глаголов в трех грамматических состояниях в современном английский языке
Курсовая работа, 38 страниц, язык - русский, 2008 год.
Рекламний дискурс (на прикладі англійської мови)
Курсовая работа, 43 страницы, язык - украинский/английский, 2009 год.
Комунікативні вправи у викладанні англійської мови
Курсовая работа, 40 страниц, язык - украинский, 2008 год.
Міфологічний образ русалки в українському фольклорі
Курсовая работа, 35 страниц, язык - украинский, 2008 год.
Інтенсивність ознаки в мові
Курсовая работа, 32 страницы, язык - украинский, 2008 год.
Методика роботи з текстами в процесі оволодіння іноземною мовою в школі
Курсовая работа, 26 страниц, язык - украинский, 2009 год.
ЕТАПИ РОБОТИ НА ЛЕКСИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В МОВНОМУ ВУЗІ
Курсовая работа, 29 страниц, язык - украинский, 2009 год.
ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА В ПОЕЗІЇ ІВАНА ДРАЧА
Курсовая работа, 44 страницы, язык - украинский, 2009 год.
Просторічна та розмовна лексика в оповіданнях М. Хвильового
Курсовая работа, 23 страниц, язык - украинский, 2009 год.
Аудіомедійний текст
Курсовая работа, 31 страница, язык - украинский, 2010 год.
Гумористичний дискурс в англомовній літературі
Курсовая работа, 24 страницы, язык - украинский, 2010 год.
Комічний персонаж
Курсовая работа, 30 страниц, язык - украинский, 2010 год.
Композиція комічного тексту
Курсовая работа, 24 страницы, язык - украинский, 2010 год.
Міжмовна ідіоматичність
Курсовая работа, 29 страниц, язык - украинский, 2010 год.

[1-20]  [21-22]  [след] [показать все]